Glitch art

diplomka2-studie

Tento web má za cíl prezentovat diplomovou práci absolventa Studií nových médií na FF UK Filipa Šaška nazvanou Glitch v novomediálním umění: Technologická chyba jako objekt estetického zájmu a dále rozvíjet její myšlenky. Hlavní motivací webu je přání, aby tato práce neskončila v propadlišti univerzitních archivů, nýbrž aby dál žila svým životem, jehož podobu již nebude určovat pouze autor.

Kompletní text mé diplomové práce a jiný obsah webu poskytuji k dalšímu šíření pod licencí Creative Commons typu CC BY-NC-SA 3.0 Česko (viz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/). Dílo je tedy možné libovolně šířit a upravovat za předpokladu, že nabyvatel uvede autora, zachová licenci a nebude využívat dílo ke komerčním účelům.

Bibliografický záznam: 

ŠAŠEK, Filip. Glitch v novomediálním umění: Technologická chyba jako objekt estetického zájmu. Praha, 2012. 106 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D