Glitch v novomediálním umění

Abstrakt | >>

Úvod | >>

1. GLITCH

1.1 Glitch – technologické vymezení | >>

1.2 Glitch jako artefakt šumu | >>

2. GLITCH ART

2.1 Procesuální a vizuální kvality | >>

2.2 Pure glitch vs. glitch-alike | >>

2.3 Spektrum glitchartové tvorby | >>

2.4 Hardwarový a softwarový glitch | >>

2.5 Analogový a digitální glitch | >>

3. KONTEXTUÁLNÍ UKOTVENÍ

3.1 Glitch art a remediace | >>

3.1.1 Úvod do problematiky remediace

3.1.2 Remediace v glitch artu

3.2 Glitch art a informační šum | >>

3.2.1 Projekt eliminace šumu

3.2.2 Kulturní význam informačního šumu

3.3 Glitch art v uměleckém kontextu | >>

3.3.1 Modernismus

3.3.2 Glitch art jako modernistický přístup

3.3.3 Glitch art a digitální materialismus | >>

3.3.4 Fyzikální podstata média | >>

3.3.5 Dokonalé vyprázdnění obsahu | >>

3.3.6 Krize autora | >>

3.3.7 Postdigitální kreativita | >>

4. GLITCH ART V PRAXI | >>

4.1 Glitch readymades | >>

4.2 Kompresní artefakty | >>

4.2.1 Základní postupy tvorby glitche | >>

4.2.2 Vizuální manifestace glitche u vybraných formátů | >>

4.2.3 Extrafile | >>

4.2.4 Datamoshing | >>

4.3 3D glitch | >>

4.4 Glitch v počítačových hrách | >>

4.4.1 Glitch a countergaming | >>

4.4.2 Hardwarový glitch v počítačových hrách | >>

4.4.3 Softwarové simulace hardwarových glitchů | >>

4.4.4 Glitch art využívající obrazotvornostI počítačových her | >>

4.5 Glitch v uživatelském rozhraní | >>

4.5.1 Desktop glitch | >>

4.5.2 Glitch v net artu | >>

4.5.2.1 Glitch art 2.0 | >>

4.6 Glitch a tradiční umění | >>

5. DIVÁCKÁ REFLEXE | >>

6. UMĚLECKÉ PARALELY | >>

6.1 Vizuální a konceptuální paralely | >>

6.2 Glitch music | >>

7. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA GLITCH ARTU | >>

7.1 Problematika institucionalizace glitch artu | >>

7.2 Glitch art a tradiční instituce | >>

7.3 Online galerie | >>

7.4 Akademická akceptace glitche | >>

Shrnutí | >>

Závěr | >>

Seznam použité literatury | >>

Stáhnout v PDF >>

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika License.