2.4 Hardwarový a softwarový glitch

<< 2.3 Spektrum glitchartové tvorby | Obsah2.5 Analogový a digitální glitch >>

Glitche mají svůj původ jednak v hardwaru, tedy v podstatě ve všech fyzických komponentech dané technologie, a jednak v softwaru, tedy v počítačových programech, algoritmech a obecně datových procedurách. Hardwarové glitche vznikají obvykle v operační paměti počítače na úložných discích nebo přímo v zobrazovací technologii. Softwarové pak typicky během přenosu, ukládání a zobrazování digitálních dat.

Podle Manona s Temkinem vychází současný glitch art historicky právě z tradice původních hardwarových manipulací, které rozeznáváme pod pojmem circuit-bending. Jedná se o proces „ohýbání“ a „zkracování“ elektrických obvodů, jehož průkopníkem byl v šedesátých letech experimentální umělec Reed Ghazala (Manon, 2011, odst. 5). Circuit-bending je v současnosti stále velmi populárním přístupem a řada jeho autorů se ke glitchartové komunitě aktivně hlásí. Jmenujme např. Karla Klompa (viz video 2.8 níže), Gijse Gieskese či Jeffa Donaldsona.

rupter 1.3 from karl klomp on Vimeo.

Hardwarový glitch však může být i daleko prozaičtějšího původu, neboť takto můžeme popsat např. i projevy přehrávání poškrábaného CD. Ve vizuálním kontextu jde obvykle o fyzické porušování zobrazovacích technologií, jako např. v díle Glitchenstein’s Monster (2011) (viz obrázek 2.9), v němž Shane Mecklenburger použila poškozenou LCD obrazovku.

2.9 Shane Mecklenburger: Glitchenstein’s Monster
(zdroj: http://www.shmeck.com/artwork/detail.php?artworkid=142)

<< 2.3 Spektrum glitchartové tvorby | Obsah | 2.5 Analogový a digitální glitch >>