3.3.4 Fyzikální podstata média

<< 3.3.3 Glitch art a digitální materialismus | Obsah | 3.3.5 Dokonalé vyprázdnění obsahu >>

Lindsay Cox si v souvislosti s digitálním materialismem všímá významného paradigmatického posunu v přístupu k fyzikalitě média, který souvisí s historickým procesem abstrakce původně zachycené informace. Experimentální filmaři upravovali své médium, tedy celuloid, zpravidla přímým fyzickým zásahem. V elektronickém kontextu se však autor začíná obracet k modifikaci elektricky přenášeného signálu a tento původně bezprostřední kontakt se tak výrazně problematizuje. Doposud poslední fáze tohoto posunu přichází s nástupem digitální technologie, která přináší zcela nový způsob nakládání s médiem, a to prostřednictvím binárního kódu. (2010)

V elektronickém kontextu stojí ve vztahu ke glitch artu za zmínku zejména tvorba umělců Nam June Paika a Steiny a Woodyho Vasulkových, kteří svými experimenty odhalovali procesuální rozměr tehdejších nových technologií. Paikovo nejznámější dílo Magnet TV (1965) pracuje s velkým magnetem a televizní obrazovkou (na bázi katodové trubice), která vlivem magnetismu generuje zajímavé distorze (viz obrázek 3.13). Právě toto kreativní „zneužívání“ televizního přijímače inspirovalo mladý pár Vasulkových, kteří začali ve svých audiovizuálních performancích zkoumat kreativní potenciál technologického zpracování obrazu se všemi jeho vizuálními projevy. V polovině 70. let situoval Woody Vasulka své experimenty poprvé do digitálního prostředí a představil Digital Image Articulator, systém, který digitálně transformuje analogové video signály. Pomocí tohoto nástroje vzniklo i videoartové dílo nazvané Artifacts (1980), které odhalilo „elektronický slovník“ digitálního obrazu (Artifacts, 2012) a jehož vizuální i konceptuální kvality by se daly v mnohém přirovnat k dnešnímu zkoumání glitchů (viz obrázek 3.14). Pojem artefakt vnímá Vasulka v tomto smyslu jako produkt vznikající v součinnosti s technologií (Vasulka in Spielmann, 2004), jejíž generativní potenciál zpochybňuje všemocnou ruku umělce, ironicky zachycenou ve videu (Artifacts, 2012).

<< 3.3.3 Glitch art a digitální materialismus | Obsah | 3.3.5 Dokonalé vyprázdnění obsahu >>