3.3.6 Krize autora

<< 3.3.5 Dokonalé vyprázdnění obsahu | Obsah | 3.3.7 Postdigitální kreativita >>

Kreativní využití glitche v umění se však kvůli své generativní povaze setkává s jistou kontroverzí, kterou Vanhanen popisuje jako konflikt autorovy „subjektivní vůle tvořit“ a zcela „asubjektivního strojového procesu“, jejž umělec ve svém díle využívá. Generativní potenciál glitche a digitálních technologií obecně tak narušuje tradiční představu umělce, jenž se vyjadřuje skrze své absolutní mistrovství, tedy dokonale ovládá veškeré aspekty tvůrčího procesu. (2003, s. 51)

Glitchartové řemeslo má však také své zákonitosti a vyžaduje vysokou míru obratnosti, zkušeností a umu. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, náhoda a překvapení zde hraje stejně nezpochybnitelnou roli jako právě autorská kontrola. Většina umělců se snaží nejprve svými experimenty zjistit, jaké výstupy mohou od konkrétních zásahů očekávat, a tyto metody pak uplatňují ve svých dílech.

„Jakožto vizuální designér a producent, rád kontroluji všechny aspekty toho, co produkuji, a vedle někdy příjemných a nečekaných vizuálních překvapení, chci vždy rámcově vědět, jak dosáhnout konkrétního efektu“ (Moradi in Jannson, 2011).

Ostatně jeho slova potvrzují i umělci Hannah Burns a Evan Meaney, kteří se shodují, že tvořit glitch je stále především o kontrole narace – vytváření kontinuity glitchových výjevů skrze autorské působení (Briz, 2011, s. 75).

Vývoj autorského řízení narace lze mj. dobře sledovat na spektru pure glitch – glitch-alike. Dokonalé kontroly můžeme pochopitelně dosáhnout pouze prostřednictvím určitého softwaru simulujícího glitch. Typickým příkladem může být online aplikace nazvaná Smack my glitch up, která umožňuje na vlastním obrázku pomocí posuvníků simulovat kompresní artefakty obvyklé pro JPEG. Oproti tomu pure glitch dokonale implikuje svou neočekávaností absenci jakékoliv kontroly, tedy nelze jej nijak anticipovat.

<< 3.3.5 Dokonalé vyprázdnění obsahuObsah | 3.3.7 Postdigitální kreativita >>