3.3.7 Postdigitální kreativita

<< 3.3.6 Krize autora | Obsah | 4 GLITCH ART V PRAXI >>Glitchartová praxe může být vnímána jako jeden z atributů tzv. postdigitálního přístupu k digitálním médiím, jenž je spojován s koncem „revoluční fáze věku digitální informace“ (Cascone, 2000, s. 12), kdy vlivem technologického nasycení dochází k ústupu původní uživatelské fascinace. Postdigitální přichází v okamžiku, kdy začneme digitální technologii vnímat jako samozřejmou součást každodenního života. Příkladem může být situace, kdy interpretujeme glitch jako záměrný umělecký prvek, nikoliv jako nechtěnou chybu v systému. Takové vnímání tedy také úzce souvisí s celkovou formalizací glitche jako uměleckého výrazového prostředku.<< 3.3.6 Krize autora | Obsah | 4 GLITCH ART V PRAXI >>