4.1 Glitch readymades

<< 4 GLITCH ART V PRAXI | Obsah | 4.2 Kompresní artefakty >>

Označení glitch readymades1 lze použít pro čisté glitche, jimž je propůjčena jistá estetická hodnota poté, co jsou nějakým způsobem zachyceny ve svém originálním prostředí. Zachycení probíhá obvykle ve veřejném prostoru pomocí fotoaparátů nebo v počítači za použití print screenu, který ukládá obraz aktuálního stavu obrazovky. Pojmenování readymade čerpá svou legitimitu z pojmu, který uvedl na uměleckou scénu Marcel Duchamp svými tzv. nalezenými objekty. Přestože glitch pouze tímto aktem ztrácí své šokující momentum, jedná se zřejmě o jeho nejčistší formu, s níž se můžeme v rámci širšího publika setkat. Glitch readymades lze nalézt ve specializovaných online skupinách (např. Glitch Safari na Vimeu a Flickeru), zpravidla se s nimi ale setkáme více při sledování aktivit jednotlivých glitchartových umělců. Ti jsou ke svému chybujícímu okolí obzvlášť pozorní. Většinou zachycují závady informačních či reklamních tabulí na veřejnosti nebo i glitche vlastních přístrojů, které bývají často ty nejbolestivější (viz obrázky 4.1 – 4.8).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Pojmenování readymade používají ve svých textech Rosa Menkman nebo Lindsay Cox.

<< 4 GLITCH ART V PRAXI | Obsah | 4.2 Kompresní artefakty >>