4.2.3 Extrafile

<< 4.2.2 Vizuální manifestace glitche u vybraných formátů | Obsah | 4.2.4 Datamoshing >>

Obrazové kompresní formáty mají však samozřejmě svůj omezený počet, což může mít za následek postupné vyčerpávání kreativního potenciálu standardně využívaných a kodifikovaných formátů.

„Už jsme viděli takové množství JPEG a BMP glitchů, že se z nich téměř stal jen další efekt. Naneštěstí, vzhledem k limitovanému množství obrazových formátů, existuje pouze konečný počet způsobů, jakým se dají využít“ (Roberts, 2011).

Na tuto situaci reaguje svým projektem německý novomediální umělec Kim Asendorf. Jeho ExtraFile je opensource software na transkódování běžných obrazových souborů do sedmi nových kompresních formátů1. Autorovi se podařilo vytvořit unikátní konceptuální dílo, které překračuje hranice běžné praxe v glitch artu. Doposud umělci ve své chybové tvorbě využívali již existující reprodukční nástroje jako prostředky k dosažení jistého vizuálního výsledku. ExtraFile však představuje zcela nový reprezentační systém, který je sám o sobě míněn jako umělecký projekt. Vizuální manifestace je v tomto případě nedílnou, ale až druhotnou záležitostí. Jak uvádí sám autor, „proces a výsledné bajty, bez ohledu na obsah, se staly uměleckým dílem samotným“ (Asendorf, 2011).

Na tomto příkladu lze vhodně ilustrovat rozdíl mezi procesuálními a produktovými kvalitami glitch artu. Bez vizuálního obsahu by však nejspíš žádný glitchartový záměr nebyl kompletní, jakkoliv může autor dávat přednost tvorbě před samotným výsledkem. Asendorf tak oslovil několik uměleckých kolegů, aby s jeho formáty začali experimentovat (viz obrázky 4.28 – 4.30). Výsledné artefakty pak významně rozšířily kreativní prostor glitchartové tvorby.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Těmito formáty jsou: 4Bit Components, Block Ascii, Block Indexed, Channel Compressed Image, Monochrome Collector File, Uniform Spectrum, ExtraFile Format.

<< 4.2.2 Vizuální manifestace glitche u vybraných formátů | Obsah | 4.2.4 Datamoshing >>