4.3 3D glitch

<< 4.2.4 Datamoshing | Obsah | 4.4 Glitch v počítačových hrách >>

Glitch se pochopitelně vyskytuje všude, kde dochází k nějaké technologické reprodukci, tedy i v 3D prostředí grafických editorů. V současnosti lze sledovat jeho kreativní domestikaci i v této oblasti. K obvyklým glitchům dochází zpravidla při chybném renderování, tedy při vypisování vyprodukované 3D informace.

Do kategorie glitch readymades bychom mohli situovat dílo nazvané Postcards from Google Earth (2011) amerického umělce Clementa Vally, které tvoří sbírka screenshotů chybně formátovaných výjevů z aplikace Google Earth, jež poskytuje detailní 3D model zeměkoule. Glitche vznikly nedokonalostmi v mapování dvourozměrných satelitních snímků na 3D prostředí. Nejlepšími situacemi jsou podle Vally scény s mosty, neboť s těmito konstrukcemi se v 3D modelu nepočítá, proto se tak ve výsledku promítají na terén, který je pod nimi, vytvářejíce vskutku jedinečné obrazy (viz obrázky 4.30 – 4.32).

Zajímavým zpracováním 3D glitche se prezentuje i britský digitální umělec Matthew Plummer-Fernandez, který často tvoří v rámci trojrozměrného prostoru. Jeho série nazvaná Glitch Reality (2011) pracuje s principem vykreslování v 3D grafických editorech, který využívá tzv. polygon mesh, tedy jakousi strukturu mnohoúhelníků, která přibližně kopíruje plastické vlastnosti objektu (viz obrázky 4.33 – 4.35). Autor nejdříve naskenoval původní předmět (čajový set), poté jej upravil pomocí 3D softwaru tak, aby dostatečně zviditelnil polygonovou síť, a následně jej vytiskl na 3D tiskárně. Výsledkem je podivný kontrast mezi staromódním čajovým servisem a vtíravým artefaktem digitálního zpracování 3D obrazu.

Velmi nápaditý 3D glitch aplikuje ve videoklipu Lady Luck (2011) Jaimeho Woona také režisér Vincent Haycock. Hudební video (níže) nabízí ze začátku velmi všední pohled na dívku jdoucí po ulici, asi po první minutě však začnou být záběry narušovány trhanými vpády procesních chyb 3D generovaného prostředí, které zpochybňují reálnost dosavadního výjevu. Objevují se typické nedokonalosti ve vykreslování jako chybějící nebo deformované textury či hroutící se polygonové sítě.

<< 4.2.4 Datamoshing | Obsah | 4.4 Glitch v počítačových hrách >>