4.2.4 Datamoshing

<< 4.2.3 Extrafile | Obsah | 4.3 3D glitch >>

Datamoshing je technika tvorby glitche, která využívá kompresního algoritmu video formátu MPEG, jenž tvoří sekvence tří typů snímků. Prvním jsou tzv. I-frames (intra-frames) neboli klíčové snímky, které se vyskytují v běžném formátu JPEG. Tyto snímky jsou klíčové, neboť jsou v určité frekvenci využívány jako referenční body, podle nichž se odvíjí proces dekódování. Ten spočívá v dopočítávání obrazu pomocí tzv. P-frames (predictive-frames) a B-frames (bidirectional-frames). První jmenované jsou kompilovány na základě predikce pohybu obrazu z předchozích I nebo P-frames. B-frames jsou pak sestaveny interpolací předchozího a následujícího snímku. Predikce probíhá vektorovým výpočtem změny v pohybu, jasu a barvě jednotlivých makrobloků, které tvoří obvykle 16×16 pixelů. (Mitrovic, 2006)

Datamoshing spočívá v odstranění klíčových snímků z videosekvence. Vektorové výpočty obrazu tak ztratí své referenční body a dochází k efektu nazvanému pixel bleeding, kdy jsou předchozí obrazové informace v podstatě unášeny a modifikovány pohybem následujících snímků. Obvyklým postupem v datamoshingu je mísení více odlišných videí, čímž je dosahováno zajímavých vizuálních kontrastů. Pokročilejší techniky pak různě experimentují s přeskupováním, kopírováním, vkládáním a multiplikací různých typů snímků1.

Odstraňování klíčových snímků realizují autoři zpravidla v programech pro editaci videa, které umožňují s jednotlivými typy snímků pracovat odděleně. Vzhledem k tomu, že ne každý přehrávač umí poškozená data zobrazit, je pro další šíření videa nezbytné překonvertovat jej do nového formátu, jenž vytvoří nové klíčové snímky. Původní glitch se tak vlastně zakonzervuje v bezchybném video souboru. Další z mnoha paradoxů glitch artu.

Ačkoliv je téměř nemožné určit původce této techniky, zmíníme alespoň několik novátorů, kteří začali datamoshing využívat ve svých uměleckých záměrech. Zřejmě prvním ryze uměleckým zkoumáním tohoto fenoménu je video nazvané Pastell Kompressor (níže), které vzniklo v roce 2003 ve spolupráci umělců Owi Mahna a Laury Baginski. Ústředním motivem díla je téměř nehybná postava, která se zdánlivě postupně rozpouští v proudu dynamicky se pohybujících oblaků.

V roce 2005 metodu poprvé uplatnil americký umělec s japonskými kořeny Takeshi Murata ve videu Monster Movie (níže)2, které se mj. později stalo součástí výstavy Muzea moderních umění v New Yorku. Ve stejném roce se objevil i projekt švédského autora Svena Königa nazvaný aPpRoPiRaTe! představující skript, který automaticky odstraňuje klíčové snímky z videí (obvykle filmů a videoklipů) nalezených na P2P sítích určených pro sdílení obsahu. Königův záměr se podle jeho slov snaží prezentovat pirátskou kopii filmu jako kolaborativní dílo, které sestává z řady transformativních procesů a svým způsobem tak funguje jako kritika copyrightu (2005)3. Výjimkou však není ani využití efektu ve videoinstalacích, jak dokazuje dílo představené na festivalu GLI.TC/H 2010, jehož diváci mohli na základě interakce s mikrofonem zanést glitch do svého vlastního živého obrazu (McCormack in Briz, 2011).

Datamoshing pronikl záhy i do oblasti hudebního videa, kde jeho prvky využil poprvé v roce 2005 australský režisér Kris Moyes ve videoklipu Are you the one? kapely The Presets (níže). Za zmínku stojí i práce režiséra Raye Tintoriho a Boba Weisze na videoklipu skupiny Chairlift Evident Utensil (2009), který dává efektu výsadní prostor (níže). Popularizaci datamoshingu pak dovršil Nabil Elderkin ve videu ke skladbě Welcome to Heartbreak (2009) Kanye Westa (níže), které sklidilo kritiku části glichartové komunity. Rosa Menkman jej považuje za dokonalý příklad vyprázdnění experimentální povahy glitch artu ve prospěch estetizované komodity. Jakousi ironickou výpověď o celém vývoji popularizace efektu přinesl virální bavič Yung Jake ve videu nazvaném prostě Datamosh (2011), které paroduje uměleckost a výjimečnost tohoto efektu. Klip stojí za zmínku, neboť je z hlediska triků velmi dobře a nápaditě vyveden (na konci stránky).

Jak můžeme vidět z řady ukázek, kreativita v datamoshingu spočívá zejména ve vyhledávání zajímavých pohybů, útvarů a barev v původním obrazu a v dosahování neobvyklých kontrastů jejich vzájemným míšením a prolínáním. Vývoj metody s sebou pochopitelně přináší i nárůst autorské kontroly, což lze ilustrovat na videu pxrtrxt (2011) Noaha Eisenbrucha (níže), jenž prolíná pohledy na gorilu v deštném pralese s inscenovanými záběry sebe sama a velmi nápaditě nám tak připomíná náš společný původ.

Z estetického hlediska lze pixel bleeding vnímat jako nevyzpytatelný hypnotizující proud barev, který by se dal v jistých ohledech připodobnit stylu psychedelického umění, jehož obrazotvornost byla zpravidla inspirována zážitky z užívání halucinogenních drog. Vyvozuji tak z přirovnání vizuálních specifik datamosh artefaktů ke kvalitám psychedelic artu, mezi něž patří míšení abstraktních a figurálních motivů, hadovité rozpouštění formy, nejednoznačné prostorové efekty nebo duhové barvy (Walker, 2011). Ne nadarmo tak o datamoshingu mluví Richard Almond jako o „psychedelickém víru tajících pixelů“ (2009, s. 94). V určitém ohledu pak může efekt připomínat i tradiční malířskou techniku akvarelu nebo abstraktní olejomalbu.

Vedle toho, že generuje esteticky jedinečné obrazy, poukazuje datamoshing velmi dobře i na rozdíl mezi sofistikovaným matematickým principem konstrukce digitálního videa a analogovou technologií klasického filmu, která spočívala v přehrávání sekvence kompletních statických snímků. Podobně jako řada dalších glitchartových děl tak vyzývá k reflexi těchto nevyhnutelných vývojových změn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Podrobnější informace o datamoshingu můžete nalézt v tutoriálech Boba Weisze či Bena Bakera-Smithe.

2 Murata pracuje s efektem i v pozdějším videu Pink Dot (2007).

3 Svůj nápad autor později rozvinul v online aplikaci Download finished (2007).

<< 4.2.3 Extrafile | Obsah | 4.3 3D glitch >>