4.4.2 Hardwarový glitch

<< 4.4.1 Glitch a countergaming | Obsah | 4.4.3 Softwarové simulace hardwarových glitchů >>

Nyní se zaměříme na herní modifikace realizované prostřednictvím hardwaru, neboť ty budou mít, jak se ukáže v následující podkapitole, svůj význam i pro oblast softwaru. Zřejmě první ryze uměleckou manifestaci hardwarové modifikace představuje dílo nazvané Digital TV Dinner (1979), jehož autoři využili herní konzole Bally Astrocade (viz video níže). Tato konzole tehdy umožňovala jako jediná vyměňovat herní kazety za chodu, což se na obrazovce projevovalo sledem abstraktních vizuálních projevů aktuálního stavu její paměti. Tvůrci R. Zaritsky a J. Fenton iniciovali tyto sekvence úderem pěstí do konzole, při němž herní kazeta sama ze systému vypadla. Na podobném principu, tentokrát ale prý pouze za použití prstů, nikoliv pěsti, pak jejich kolega D. Ainsworth zkomponoval hudbu.

O poznání sofistikovanější způsob modifikace herního hardwaru můžeme sledovat u circuitbendingu (viz kapitola 2.4 Hardwarový a softwarový glitch). Autoři praktikující tento přístup se často věnují „oživování” zastaralých výpočetních technologií. Gijs Gieskes nebo Jeff Donaldson, známý pod svým uměleckým pseudonymem Notendo, upravují elektrické obvody nejznámějších herních konzolí, jako jsou SEGA (viz obrázky 4.42 – 4.44) nebo Nintendo NES. Jejich výstupy mají obvykle formu abstraktních obrazců, které sestávají z fragmentů vizuálního obsahu používané hry.

<< 4.4 Glitch v počítačových hrách | Obsah | 4.4.3 Softwarové simulace hardwarových glitchů >>