4.4.4 Glitch art využívající obrazotvornosti počítačových her

<< 4.4.3 Softwarové simulace hardwarových glitchů | Obsah | 4.5 Glitch v uživatelském rozhraní >>

Rovněž i v prostředí počítačových her můžeme sledovat jistý umělecký záměr, jenž pracuje s fenoménem glitch readymades (viz kapitola 4.1), přivlastněním a reinterpretací již existujících objektů. Holandský umělec Robert Overweg zachycuje výjevy z first-person stříleček a prezentuje je pod určitou zastřešující myšlenkou jako velkoplošné fotografie. Řada jeho konceptů pracuje s glitchem vyplývajícím z nesouladu mezi herním enginem a vizuálním designem. Nejvíce se tento prvek objevuje v sériích fotografií Flying and Floating (2011), v níž se autor zaměřuje na nereálné výjevy vznášejících se herních objektů (viz obrázky 4.48 – 4.52), New Perspectives (2010), kde odhaluje netradiční pohledy, nebo v příhodně nazvané sérii Glitches (2010 – 2011)1.

Ačkoliv se koncept countergamingu omezuje pouze na herní modifikace, dovolíme si některé z jeho atributů aplikovat i zde. Zřejmě nejvíce patrná je nereálná fyzikalita. Overweg vyhledává nedokonalosti ve vykreslování textur a struktury herních objektů kombinováním různých pozic a úhlů pohledu hlavní postavy. V díle je dále jasně patrná tendence estetizovat virtuální světy počítačové hry a potlačit tak její herní princip. To se projevuje jak samotnou myšlenkou „fotografovat“ virtuální prostředí2, tedy zachycovat určitou kompozici objektů ve hře se záměrem opakovaně ji zhlédnout, tak i v samotné tvůrčí činnosti umělce, kterou sám popisuje takto:

„Absolutně jsem rezignoval na to stát se dalším gangsterem a začal jsem hledat místa, které mi poskytly nový pohled na město. Snažil jsem se docílit obrazu, kde by se fotografie stala více než hrou.“ (Overweg, 2011)

Overweg prezentuje své fotografie jako autonomní umělecká díla izolovaná od původních záměrů a idejí herních vývojářů. Jeho jediným cílem je nalezání nových a ojedinělých perspektiv, nikoliv vítězství ve hře.

Z tohoto příkladu je patrné, že glitch art v počítačových hrách nemusí nabývat pouze podoby herní modifikace. Jedná se však o odlišnou formu, která nezakládá na generativním a interaktivním potenciálu hry, nýbrž ji pouze využívá jako zdroj k prezentaci statického obrazu. Umělec má v tomto případě větší kontrolu nad svým dílem, zatímco divák je z procesu tvorby zcela eliminován, podobně jako tomu je u klasické fotografie. Navíc autor se na formování hry nijak nepodílí, nevyvolává nové glitche, pouze využívá těch přirozených, proto také nelze tuto formu označit výše definovaným pojmem glitchartová hra. Spokojíme se tedy spíše s označením glitch art, který využívá obrazotvornosti počítačových her.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Všechny jeho dosavadní série jsou ke zhlédnutí na http://www.shotbyrobert.com/?page_id=1348.

2 Sám autor se označuje za fotografa virtuálních světů, viz sekce About na http://shotbyrobert.com/wordpress/.

<< 4.4.3 Softwarové simulace hardwarových glitchů | Obsah | 4.5 Glitch v uživatelském rozhraní >>