4.5.1 Desktop glitch

<< 4.5 Glitch v uživatelském rozhraní | Obsah | 4.5.2 Glitch v net artu >>

Do této kategorie spadá glitchartová tvorba, která kreativně postihuje typické problémy vznikající během rutinní práce v uživatelském rozhraní operačního systému, tedy obvykle chyby v instalaci programů, zamrznutí obrazu, dlouhé načítání obsahu nebo závady vzniklé inkompatibilitou některých prvků, často ve spojení s využitím notoricky známých chybových hlášek a jejich doprovodných zvuků.

Příkladnou ukázkou může být např. projekce (níže) ze slavnostního zahájení letošního ročníku (2012) berlínského Transmediale v podání Jona Satroma, která velmi vtipně zachycuje a ironizuje klasické technické problémy, s nimiž se běžně na podobných akcích setkáváme. Autor se v ní chystá před plným sálem spustit svou prezentaci, operační systém však požaduje instalaci chybějícího plug-inu. Návod na řešení problému nalezne Satrom na diskuzním fóru a nastartuje tak bizarní koláž vrstvící známé ovládací prvky operačního systému Mac OS X1 za doprovodu rytmické hudební stopy sestavené ze systémových zvuků. Postupně se tak ztrácíme v dezorientujícím víru vyskakujících oken, licenčních smluv, různých dotazů, upozornění a hlášek systému. V závěru se ocitneme v prostředí internetového prohlížeče v záplavě různých indikátorů načítání obsahu, zaškrtávacích políček a otáčejících se „větrníků“, někdy také popisovaných jako „plážové míče“ (Spinning pinwheel, 2012), které na kurzoru indikují zaneprázdněnost procesoru. V podobném duchu se nese i video QTzrk_loop (2011), jež bylo také k vidění na letošním Transmediale (níže), nebo performance z festivalu GLI.TC/H 2011.

Tvorba Jona Satroma je spjatá rovněž se skupinou I Love Presets, která ve svém kreativním působení ironizuje význam fenoménu výchozích nastavení aplikací a často používaných prefabrikovaných grafických prvků. Jejich projekce a videa propojují tyto aspekty s vizuální i hudební glitch estetikou.

V kontextu desktop glitche vyniká i projekt, na němž Satrom spolupracoval s Benem Syversonem. Jedná se o iOS aplikaci pro iPad nazvanou Satromizer OS (2010)2, jež dává tušit, jak by mohl vypadat glitchový operační systém. Aplikace si přizpůsobuje běžné prvky iOS, které v reakci na doteky různě vizuálně narušuje. Software nabízí vlastní textový editor, hru nebo nástroj pro poškozování obrázků a mp3 a umožňuje multi-touch, tedy dotyk více prsty. Ačkoliv je projekt prezentován s velkou nadsázkou, nemůžeme jej opomenout i z toho důvodu, že sám je jakousi simulací operačního systému a poskytuje tak na rozdíl od výše jmenovaných děl i důležitou interaktivní rovinu, jež vtahuje diváka (uživatele) více do vlastního děje selhávání.

Své zpracování glitche v OS představilo již v roce 2002 i umělecké duo JODI. Jejich performance na festivalu v Basileji nazvaná My%Desktop3 spočívala v prostém zahlcení operačního systému různými požadavky, jako kopírování, přejmenovávání složek, manipulace s množstvím oken a spuštění strojového čtení textu. Performance je výjimečná v tom, že autoři na rozdíl od Satroma nezapojují dodatečné designové efekty a využívají pouze nativních funkcí Mac OS.

Umělci tematizující fungování operačního systému a pracovní plochy ve své tvorbě reflektují ambivalentní vztah mezi uživatelem, tedy tzv. wetwarem, a základním softwarem výpočetní technologie, zkoumají vzájemnou komunikaci v rámci HCI, která člověku připravuje řadu neočekávaných a náhlých situací, jež může často vnímat jako glitch. V tomto ohledu lze tedy výše popsané jevy řadit do kategorie glitch artu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Performance je však lehce srozumitelná i pro uživatele Windows, kteří se potýkají s totožnými problémy.

2 Satromizer OS vychází z glitchové aplikace pro iPhone, která umožňovala dotykem prstu tvořit kompresní artefakty na vlastních obrázcích JPEG. Viz http://www.creativeapplications.net/ipad/satromizer-os-ipad/.

3 Video zachycuje pozdější realizaci této performance.

<< 4.5 Glitch v uživatelském rozhraní | Obsah | 4.5.2 Glitch v net artu >>