4.5.2 Glitch v net artu

<< 4.5.1 Desktop glitch | Obsah | 4.5.2.1 Glitch art 2.0 >>

Vymezení net artu je asi stejně komplikovanou výzvou, jako je definování glitch artu, neboť se jedná o fenomén zahrnující velmi rozmanitou škálu tvůrčích aktivit a reflexí. My se ovšem, mj. také z kapacitních důvodů, spokojíme s koncepcí dánského kurátora a teoretika Andrease Brøggera, který vnímá net art jako umění, které nelze zakusit v žádném jiném médiu či jiným způsobem než prostřednictvím sítě (2000). Pro naše potřeby omezíme představu sítě pouze na world wide web. Nutnými podmínkami pak určíme hypertext, tedy způsob nelineárního strukturování textu, a interaktivitu jakožto komunikační reciprocitu mezi uživatelem a webem.

Glitch v takto definovaném net artu znamená kreativní přístup, který využívá ovládacích a konstitutivních prvků webové stránky a internetového prohlížeče k záměrnému narušování běžných uživatelských standardů v této oblasti. Uživatelskými standardy chápeme zvyklosti ve strukturování webového obsahu a designu rozhraní, které napomáhají efektivnímu splnění uživatelských cílů. Vizuální stránku mohou pochopitelně dotvářet různé další známé glitch artefakty.

Umělecké duo JODI jsme již zmiňovali v souvislosti s aktem převrácení logiky uživatelského rozhraní a obnažení zdrojového kódu. Jejich tvorba pracuje vedle toho s řadou dalších efektů, které lze vnímat jako glitch. Mezi nejpoužívanější patří freneticky blikající pozadí, často vytvořené pomocí dynamického gifu, či samovolně se pohybující objekty nebo ovládací prvky, jako např. rolovací lišta1.

Francouzský netartový autor Jimpunk zas obvykle zapojuje vyskakující pop-up okna webového prohlížeče, které staví do rozmanitých struktur a obrazců v rámci sekvence, během níž se ve vysoké frekvenci postupně zavírají a otevírají či mění svou velikost2. Při komponování svých děl využívá také často videí nebo animovaných gifů, v nichž náhodně mísí různé glitch artefakty3. Tyto prvky pak kombinuje s různými zvukovými stopami a dalšími glitch obrázky, které společně vytváří jedinečný glitchartový koktejl (viz např. jeho blog Screenfull). Tato skutečnost jen potvrzuje, že hranice námi vymezených kategorií nejsou absolutní, neboť kombinatorika, s jakou přistupují umělci ke svým dílům, je zcela nevypočitatelná.

Zdá se však, že jisté prvky net artu jsou vlastní i webovým prezentacím samotných glitchartových umělců. Na webu (blogu) Rosy Menkman si můžeme vedle glitchových motivů v pozadí povšimnout např. obráceně orientovaného kurzoru nebo hlavní navigace, která vykazuje chování webového formuláře, přestože se jedná o linky do jednotlivých sekcí webu. Jon Satrom na své stránce4 zas využívá členité pozadí sestavené z fragmentů uživatelských ovládacích prvků, na němž je umístěn textový obsah, který je tak téměř nečitelný. Zajímavý je v tomto ohledu i web festivalu GLI.TC/H 2011, jenž převrací uživatelské principy stejně jako přednastavené pozadí z pracovní plochy OS Windows.

Všechny tyto prvky více či méně narušují „obvyklý tok informací“ v rámci komunikačního systému, kterým je v tomto případě webová stránka. „Smyslově vnímaná porucha nebo chyba“ pak přichází v okamžiku, kdy se potýkáme s problémy v dekódování sdělení nebo jednoduše nemůžeme uspokojivě dosáhnout svého cíle. Pro ilustraci si na závěr ukažme netartovou hříčku Clauda Closkyho nazvanou Good Direction, která tyto kvality prezentuje v dokonale minimalistickém duchu. I taková situace může být totiž v jistém smyslu charakterizována jako glitch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Viz např. http://d7d7d7.blogspot.cz/ nebo http://asdfg.jodi.org z díla nazvaného $BLOGTITLE$.

2 Jako např. v díle Acid Missile.

3 Řadu těchto videí lze zhlédnout na tomto Youtube kanále: http://www.youtube.com/user/thzE4syscr4tch/videos.

4 Aktuální webová prezentace Jona Satroma je celkem uživatelsky přívětivá, proto jsem sáhl do nedaleké historie jeho webu, viz http://web.archive.org/web/20101009234415/http://jonsatrom.com/.

<< 4.5.1 Desktop glitch | Obsah | 4.5.2.1 Glitch art 2.0 >>