4.5 Glitch v uživatelském rozhraní

<< 4.4.4 Glitch art využívající obrazotvornosti počítačových her | Obsah | 4.5.1 Desktop glitch >>

V následující kapitole se budeme věnovat glitch artu, jenž pracuje s uživatelským rozhraním, tedy se systémem symbolických ovládacích prvků, které činí sofware přístupným uživatelům (Cramer, 2008, s. 149). Uživatelský interface je alfou a omegou digitálních technologií, neboť přeměňuje abstraktní a neuchopitelné univerzum digitálního kódu v jazyk dostatečně srozumitelný běžným lidem. Zpravidla se tak děje za pomoci různých metafor, které připodobňují konkrétní funkcionality k fungování již existujících zařízení (typicky složka pro ukládání dokumentů, apod.). Ideální interface poskytuje minimální prostor pro interpretaci a maximální transparenci (Sanglid, 2004, s. 205), tedy jinými slovy je dokonale intuitivní a neviditelný.

Glitch v uživatelském rozhraní tento ideál v podstatě převrací, činí médium viditelným a stupňuje interpretační nároky, čímž odvrací pozornost od cíle, kterého chceme použitím daného softwaru dosáhnout, na jeho funkcionalitu. Interakce mezi námi a naším nástrojem se tak komplikuje. V běžné komerční praxi poukazuje takový efekt na špatnou práci designéra, v umění jde naopak o záměr, který má odhalovat a problematizovat vztah člověka a digitální technologie.

„Tvorba řady současných digitálních umělců se zaměřuje na způsob, jakým divák/uživatel chápe vizuální a výpočetní objekty reprezentované v rozhraní a procesy interakce s těmito objekty“ (Bolter, 2006, s. 370).

<< 4.4.4 Glitch art využívající obrazotvornosti počítačových her | Obsah | 4.5.1 Desktop glitch >>