6 UMĚLECKÉ PARALELY

<< 5 DIVÁCKÁ REFLEXE GLITCH ARTU | Obsah | 6.1 Vizuální a konceptuální paralely >>

Jednou ze zásadních výzev této práce je prokázat, že kreativní využití glitche může být označováno jako umění, tedy zda je pojmenování glitch art opodstatněné. Debaty o tom, co je umění, představují nevyčerpatelný zdroj rozmanitých názorů a pohledů a stále nemají a evidentně ani nemohou mít uspokojivého konce. Podle Georga Dickieho můžeme rozlišovat minimálně tři rozdílné významy pojmu „umělecké dílo“. Zaprvé klasifikační, tedy vyjadřující „příslušnost určitého objektu do jisté třídy artefaktů“, zadruhé odvozený, kdy má posuzované dílo „společné určité vlastnosti s nějakým paradigmatickým uměleckým dílem“ a zatřetí hodnotící, který vzniká, „pokud jsou vlastnosti (určitého objektu) pro někoho, kdo takto soudí, hodnotné“ (2008, s. 82). My se budeme zabývat prvními dvěma postupy. Začneme odvozováním.

<< 5 DIVÁCKÁ REFLEXE GLITCH ARTU | Obsah | 6.1 Vizuální a konceptuální paralely >>