7 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA GLITCH ARTU

<< 6.2 Glitch music | Obsah | 7.1 Problematika institucionalizace glitch artu >>

Nyní se zaměříme na klasifikační postup v definici umění, konkrétně na Dickieho institucionální analýzu, jejíž pomocí odhalíme organizační rozměr glitch artu. Kritérium instituce autor chápe jako „zaběhnutou praxi“ v rámci světa umění (2008, s. 84). Samotná definice pak zní následovně:

„Umělecké dílo v klasifikačním slova smyslu je (1) artefakt, (2) jehož souboru aspektů byl udělen status kandidáta na hodnocení osobou (či osobami) jednající jménem určité společenské instituce (světa umění).“ (Ibid., s. 85)

Příkladným potvrzením institucionální teorie je podle Dickieho dadaismus a zejména jeho nakládání s nalezenými objekty, které jsou rekontextualizovány uvnitř galerie. Duchamp spolu s ostatními dadaisty tímto neobvyklým způsobem zdůraznili „existující institucionální mechanismus“ (Ibid., s. 84). Readymades jsou, jak víme, aktuálním tématem i v případě glitch artu (viz kapitola 4.1).

<< 6.2 Glitch music | Obsah | 7.1 Problematika institucionalizace glitch artu >>