Seznam použité literatury 2/9

<< Seznam použité literatury 1/9 | Obsah | Seznam použité literatury 3/9 >>

  • BATES, Eliot, 2004. Glitches, Bugs, and Hisses: The Degeneration of Musical Recordings and the Contemporary Musical Work. In: WASHBURNE, Christopher J. a DERNO, Maiken, ed. Bad Music: The Music We Love To Hate. New York: Routledge, s. 212–225. ISBN 0-415-94366-3.
  • BOLTER, Jay David a Richard GRUSIN, 2005. Imediace, hypermediace, remediace. Teorie vědy. 2005, roč. XIV/XXVII/2005, č. 2, s. 5-40. ISSN 1210-0250.
  • BOLTER, Jay David a Diane GROMALA, 2006. Transparency and Reflectivity: Digital Art and the Aesthetics of Interface Design. In: FISHWICK, Paul A., ed. Aesthetic Computing. Cambridge: MIT Press, s. 369-382. ISBN 0-262-06250-X.
  • CCD, 2012. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 8. 2012 [cit. 2012-08-06]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/CCD.

<< Seznam použité literatury 1/9 | Obsah | Seznam použité literatury 3/9 >>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *