Seznam použité literatury 4/9

<< Seznam použité literatury 3/9 | Obsah | Seznam použité literatury 5/9 >>

  • Game engine, 2012. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001-, last modif. on 7 August 2012 [cit. 2012- 08-06]. Anglická verze. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine.
  • Gerhard Richter, 2012. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 3 July 2012 [cit. 2012-08- 06]. Anglická verze. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Richter.
  • GORIUNOVA, Olga a Alexei SHULGIN, 2008. Glitch. In: FULLER, Matthew, ed. Software Studies: A Lexicon. Cambridge: MIT Press, s. 110-119. ISBN 978-0-262- 06274-9.
  • GREENBERG, Clement, 1961. Art in General. In: GREENBERG, Clement. Art and Culture: Critical Essays. Boston: Beacon Press, s. 129-176. ISBN 0-8070-6681-8.
  • HARAWAY, Donna J., 1991. A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist- Feminism in the Late Twentieth Century. In: HARAWAY, Donna J. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, s. 149-181. ISBN 978- 0-415-90387-5. (Překlad: NAVRÁTILOVÁ, Jolana, 2002. Manifest kyborgů: Věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého století. Sociální studia. 7/2002 (ročník 0), s. 51-58. ISSN 1214-813X. Dostupné také z: http://socstudia.fss.muni.cz/pristup.php?soubor=080304142930.pdf)

<< Seznam použité literatury 3/9 | Obsah | Seznam použité literatury 5/9 >>