Seznam použité literatury 7/9

<< Seznam použité literatury 6/9 | Obsah | Seznam použité literatury 8/9 >>

  • PROIOS, Ivan, 2012. Glitch: entropie jako původce estetické hodnoty. Brno. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/172600/fi_m/.
  • Raw image format, 2012. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001-, last modif. on 23 June 2012 [cit. 2012-08- 06]. Anglická verze. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format.
  • SANGLID, Torben, 2004. Glitch–The Beauty of Malfunction. In: WASHBURNE, Christopher J. a DERNO, Maiken, ed. Bad Music: The Music We Love To Hate. New York: Routledge, s. 198–211. ISBN 0-415-94366-3.
  • SERRES, Michel, 1995. Genesis. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 0- 472-10592-2.

<< Seznam použité literatury 6/9 | Obsah | Seznam použité literatury 8/9 >>