Současný videoklip

Abstrakt | >>

1. Úvod | >>

2. Hudební video

2.1 Charakteristika | >>

2.2 Kategorizace | >>

2.2.1 Obsahová skladba | >>

2.2.2 Postavení interpreta | >>

2.3 Tělesná alternace ve videoklipu | >>

3. Historie hudebního videa

3.1 Hudba v rané kinematografii | >>

3.2 Druhá světová válka a poválečné období | >>

3.3 Hudební video a televize | >>

3.4 Vznik moderního videoklipu | >>

3.5 Kabelová televize a MTV | >>

3.6 Začátky MTV | >>

3.7 MTV a hudební průmysl | >>

3.8 Digitalizace ve videoklipu | >>

4. Střihová skladba ve videoklipu | >>

5. Hudební video a nová média

5.1 Formy mediální reprezentace | >>

5.2 Surface play a estetika podívané | >>

5.3 Videoklip a smrt narace? | >>

5.4 Pastiš, schizofrenie a simulakra | >>

5.5 Estetické strategie nových médií | >>

5.5.1 Neukončenost | >>

5.5.2 Kontinuita | >>

5.5.3 Smyčka | >>

5.5.4 Hyperrealita | >>

5.5.5 Vnoření a interakce | >>

5.5.6 Fragmentace | >>

6. Závěr | >>

Seznam použité literatury | >>

Stáhnout v PDF >>

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika License.